հասարակագիտություն 2019-2020, Առցանց ուսուցում, Uncategorized

18.05.-22.05.2020

 1. Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հասարակագիտություն>> առարկայի ձեր անցած թեմաները։  (Կարող եք գտնել՝ <<Հասարակագիտության>> 10-11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեման համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։
 2. Ընտրե՛ք հասարակագիտական որևէ թեմա, որի մասին նախկինում աշխատանք չունեք։ ազատ ընտրությամբ։ Ներկայացրե՛ք յուրաքանչյուր ձեր ընտրած թեմայի մասին հետաքրքիր մի աշխատանք, որի մեջ կպարունակի ոչ միայն տվյալ թեմային վերաբերող ընդունված նյութեր, այլ նաև կլինեն ձեր կարծիքները, վերլուծությունները և քննադատությունները։

Հոգեկանի խաթարումներն ու առաջացման պատճառները

Ռասիզմ

 

հասարակագիտություն 2019-2020, Առցանց ուսուցում, Uncategorized

Ռասիզմ

Definition of the word Racism in a dictionary

Ռասիզմը նախապաշարմունք է, խտրականություն կամ այլ ռասայի դեմ ուղղված հակադրություն ՝ հիմնվելով այն համոզմունքի վրա, որ սեփական ռասան գերազանց է: Այն համոզմունքը, որ յուրաքանչյուր ռասայի բոլոր անդամներն ունեն այդ ռասային հատուկ բնութագրեր, ունակություններ կամ հատկություններ, մանավանդ, որպեսզի այն տարբերակել որպես ստորադաս կամ վերադաս այլ ռասայից կամ ցեղերից:

Մարդիկ հաճախ ռասիզմը կապում են չարաշահման կամ ոտնձգությունների հետ: Այնուամենայնիվ, պետք չէ բռնի կամ վախեցնող վարք դրսևորել: Ռասայական անվանումները և կատակները շատ տարածված են և վառ ռասիզմի օրինակ են: Կամ հաշվի առեք այն իրավիճակները, երբ մարդիկ կարող են բացառված լինել խմբերից կամ գործողություններից, այն բանի համար, թե որտեղից են նրանք եկել: Ռասիզմը կարելի է տեսնել մարդկանց գործողությունների, ինչպես նաև նրանց վերաբերմունքի միջոցով: Այն կարող է արտացոլվել նաև համակարգերում և հաստատություններում: Բայց երբեմն դա կարող է ընդհանրապես չբացահայտվել: Ոչ բոլոր ռասիզմն է ակնհայտ: Օրինակ ՝ ինչ-որ մեկը կարող է փնտրել աշխատանքի դիմորդների ցուցակը և որոշում կայացնել չհանդիպել որոշակի ազգանուններով մարդկանց: Շարունակել կարդալ “Ռասիզմ”

հասարակագիտություն 2019-2020, Առցանց ուսուցում

Հոգեկանի խաթարումներն ու առաջացման պատճառները

Mental health problems in children

Հոգեկան հիվանդությունը, որը նաև կոչվում է հոգեկան առողջական խանգարումներ, վերաբերում է հոգեկան առողջության լայն տեսականի խանգարումներ, որոնք ազդում են մարդու տրամադրության, մտածողության և վարքի վրա: Հոգեկան հիվանդությունների օրինակներն են ՝ դեպրեսիան, տանգապային խանգարումները, շիզոֆրենիան, ուտելու խանգարումները և կախվածության վարքագծերը:

Հոգեկան խանգարումների հիմնական խմբերից մի քանիսն են՝

 • Տրամադրության խանգարումներ (օրինակ ՝ դեպրեսիա կամ երկբևեռ խանգարում)
 • Տանգապային խանգարումներ
 • Անհատականության խանգարումներ
 • Հոգեկան խանգարումներ (ինչպիսիք են շիզոֆրենիան)
 • Ուտելու խանգարումներ
 • տրավմայի հետ կապված խանգարումներ (օրինակ ՝ հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում(PTSD))
 • Նյութերի չարաշահման խանգարումներ

 

Հոգեկան հիվանդությունների մեծամասնության ճշգրիտ պատճառը հայտնի չէ, հետազոտությունների միջոցով պարզ է դառնում, որ այդ պայմաններից շատերը պայմանավորված են կենսաբանական, հոգեբանական և շրջակա միջավայրի գործոնների համադրությամբ: Շարունակել կարդալ “Հոգեկանի խաթարումներն ու առաջացման պատճառները”

Պատմություն 2019-2020, Առցանց ուսուցում, Uncategorized

18.05.-22.05.2020

 1. Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հայոց պատմություն>> առարկայի ձեր անցած թեմաները։  (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 10, 11-րդ դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեման համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։
 2. Ընտրե՛ք ձեզ առավել հոգեհարազատ պատմական դեմքերից մեկին (Օրինակ՝ Թեոդորոս Ռշտունի), ներկայացրե՛ք յուրաքանչյուր ձեր ընտրած թեմայի մասին հետաքրքիր մի աշխատանք, որի մեջ կպարունակի ոչ միայն տվյալ թեմային վերաբերող ընդունված նյութեր, այլ նաև կլինեն ձեր կարծիքները, վերլուծությունները և քննադատությունները։

պատմական դեմք՝ Դավիթ Բեկ

Դավիթ Բեկը ծնվել է Սյունիքում, ծննդյան թվականն անհայտ է։ Նա ծառայել է Վրաց Վախթանգ VI թագավորի բանակում և նրա ճանաչված զորավարներից էր: 1722թ․-ին Ստեփանոս Շահումյանի խնդրանքով, Վրաց թագավորը Դավիթ Բեկին 30 կտրիճների հետ ուղարկել էր Կապան՝ ազատագրական պայքարը գլխավորելու համար: Նրանք Շինուհայր ավանում իրենց շուրջ հավաքել էին տեղի զինված ուժերը, վերականգնել հին բերդերը և ամրությունները, ստեղծել ռազմական հենակետեր և ռազմական խորհուրդ: Դավիթ Բեկը տարել է առաջին հաղթական մարտը նույն տարվա աշնանը ջևանշիր  քոչվոր ցեղի դեմ։ Շարունակել կարդալ “18.05.-22.05.2020”

English 2019-2020, Առցանց ուսուցում, Uncategorized

18.05.-24.05.2020

Can, could, and be able to

May and Might

Must and have to

Exercises

 1. Complete the sentences using can, could, be able to

1. John has traveled a lot. He can speak four languages.

2. I haven’t been able to sleep very well lately.

3. She can drive, but she hasn’t got a car. Շարունակել կարդալ “18.05.-24.05.2020”

Պատմություն 2019-2020, Առցանց ուսուցում

11.05.-15.05.2020

Առցանց ուսուցում
Քոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հայոց պատմություն>> առարկայի, մայիսի 11-15-ի հանձնարարություններ

 Թեմա
<<Հայ քաղաքական կյանքի վերելքը>>
 <<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>>

 

<<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>>

Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։

Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․

1. XIX դարի 50-70- ական թթ․ հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում հստակորեն ո՞ր երկու հեսանքները սկսեցին առանձնանալ։

XIX դարի 50-70- ական թթ․ հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում սկսեցին առանձնանալ պահպանողական և ազատական հոսանքները։ Շարունակել կարդալ “11.05.-15.05.2020”

Մաթեմատիկա 2019-2020, Առցանց ուսուցում, Uncategorized

11.05.-15.05.2020

207.

y=2x-5

bgbdb
                   պատկանում է                                                 պատկանում է            

208.

ա) y=5x-9

x=0         y=0

y=0-9    -5x=-9-0

y=-9       -5x=-9

x=9/5

Շարունակել կարդալ “11.05.-15.05.2020”

English 2019-2020, Առցանց ուսուցում, Uncategorized

Rudyard Kipling — “If” | Analysis

“If” is a poem that tells us how to deal with different situations in life. Kipling shares his ideas about how to win in life and how to be a good person.  The poem, written in 1895 and first published in ‘Rewards and Fairies’, 1910 is 32 lines long with four stanzas of eight lines each. It is a tribute to Leander Starr Jameson. The poem is written in the form of paternal advice to the poet’s son, John. The structure of the poem is symbolic. The author after discussing all the requirements, speaks of the achievement at the end, this suggests that you can get the rewards only after you have fulfilled the preconditions. The main idea of the poem is that the main key to satisfaction in life is to remain balanced. We should deal with ups and downs in life with an unbothered mind. We should have confidence and patience to handle any situation.

Русский язык 2019-2020, Առցանց ուսուցում

11.05.-22.05.2020

Дополнительное задание

Использование предлогов:

1. У? Около? Вокруг? После? С? С … до? От … до? Вместо? Для? Из? Из-за? Без?
1. У Александра (Александр) есть друг.
2. Магазин находится около аптеки (аптека).
3. Вокруг дома (дом) нет цветов (цветы).
4. После лекции (лекция) мы идём домой.
5. С утра (утро) до вечера (вечер) шёл сильный дождь.
6. Вместо экскурсии (экскурсия) я поеду на концерт.
7. Я купила книгу длы подруги (подруга). Շարունակել կարդալ “11.05.-22.05.2020”

Առցանց ուսուցում, Uncategorized

«Ամառային ճամբար» նախագծեր

Ես մասնակցում եմ

Ընթերցողական՝  նախագիծը և համակարգումը՝  Անի Բարսեղյանի, Լիանա Մելիքսեթյանի, խորհրդատու-ուսուցիչ՝ Թամար Ղահրամանյան

Իտալերենի՝ նախագիծը և համակարգումը՝ Անահիտ Աբգարյանի. խորհրդատու-ուսուցիչ՝ Մարիամ Սարդարյան

Ռուսերենի՝ նախագիծը և համակարգումը՝ Դանիել Գաբրիելյանի, Անուշիկ Սերգեյանի. խորհրդատու-ուսուցիչ՝ Մարիամ Քալանթարյան

Անգլերենի՝ նախագիծը և համակարգումը՝ Վարդ Ղարիբյանի, Անահիտ Աբգարյանի. խորհրդատու- ուսուցիչ՝ Լիլիթ Սարգսյան

Հոգեբանական՝ նախագիծը և համակարգումը՝ Էմմա Սարգսյան, Սեդա Գևորգյան,Ռոբերտ Գագինյան. խորհդրատու-ուսուցիչ՝ Մարիամ Մխիթարյան