Uncategorized

19.04.2021 | Հայոց Լեզու

1․Տրված հատվածները արևմտահայերենից փոխադրի՛ր արևելահայերեն։

Մեր թթենիները հինգ ամիս բերք կուտային։ Մայիսի առաջին շաբաթները կճերմկնային, հունիսին կանուշնային։ Հուլիսին, օգոստոսին անանկ կըլլային, որ մեղր կդառնային, մատերնիս իրար կփակցնեին: Օգոստոսին վերջավորությանը, սեպտեմբերին՝ չամիչ կըլլային։ Ճյուղերը կմնային, կամ, գետին կթափեին։ Չամիչներեն ալ անուշ։ Մինչև Վարագա խաչերը՝ թե իրենք իրենցմե կիյնային, թե նորեն կբուսնեին։

Բայց մենք կխնամեինք մեր թթենիները։ Մայիսեն առաջ կհարդարեինք ծառերուն տակը։ Խիճ մը, խոտ մը պիտի չմնար։ Ծեփիչով կծեփեինք։ Լողով կլողեինք։ Ագուգաներով կծածկեինք առուներու ցանցը: Այսինքն՝ գետեզերքի մողիներու, ուռիներու, եղեգներու ճյուղերով կգոցեինք։ Հողով կծեփեինք։ Փապուղի կընեինք, որպեսզի թութերը առուները չիյնան ու գետը չերթան։ Կաղբեինք արմատերը, ամեն յոթը օրը կոռոգեինք, ջուրով կողողեինք։

Հակոբ Մնձուրի «Արմտանի այգիները»

Promoted Post

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Ձեռներեցություն

Մարքեթինգի պլան

1.Ապրանքի/ծառայության նկարագրությունը

Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիրի սովորողների ձեռքով արտադրված գինի:

Տեսակը՝ Կարմիր, կիսաքաղցր, անապակ

2.Ապրանքի/ծառայության մրցունակության գնահատում

Մայքլ Փորթերի մրցակցային հինգ ուժերը

• մատակարարների իշխանություն

Գինի արտադրվոիմ է Վայոց Ձորում ձեռք բերված խաղողից, հիմնականում Աղավնաձոր գյուղում մշակվող խաղողի տեսակներից, ներկա շամանակածրջանում խաղողի բերքի խնդիր չի դիտվում իսկ ղաղողը մթերել ցանկացողները շատ են, այդ իսկ պատճառով հումքի մատակարարման խնդիր չի դիտվում

Շարունակել կարդալ “Մարքեթինգի պլան”
Սոց․ և Քաղաքագիտ․ Հիմունք․

Մոտիվացիա

Մոտիվացիան այն գործընթացն է, որը նախաձեռնում, առաջնորդում և պահպանում է նպատակակետված վարքագիծը: Դա այն է, ինչը ձեզ ստիպում է գործել, լինի դա ծարավը նվազեցնելու համար մի բաժակ ջուր, թե գիտելիք ստանալու համար գիրք կարդալը:

Մոտիվացիան ներառում է կենսաբանական, հուզական, սոցիալական և ճանաչողական ուժերը, որոնք ակտիվացնում են վարքը: Ամենօրյա օգտագործման մեջ «մոտիվացիա» տերմինը հաճախ օգտագործվում է նկարագրելու համար, թե ինչու է մարդը ինչ-որ բան անում: Դա մարդկային գործողությունների շարժիչ ուժն է:

Մոտիվացիան չի վերաբերում միայն գործելակերպը ակտիվացնող գործոններին. այն նաև ներառում է գործոնները, որոնք ուղղորդում և պահպանում են այդ նպատակային գործողությունները (չնայած այդպիսի դրդապատճառները հազվադեպ են ուղղակիորեն դիտվում): Արդյունքում, մենք հաճախ ստիպված ենք եզրակացնել այն պատճառները, թե ինչու են մարդիկ անում այն բաները, ինչ իրենք անում են ՝ հիմնվելով դիտվող վարքի վրա:

Մոտիվացիայի տարբեր տեսակները հաճախ նկարագրվում են որպես արտաքին կամ ներքին:

Արտաքին դրդապատճառները նրանք են, որոնք ծագում են անձի դրսից և հաճախ կապված են այնպիսի մրցանակների հետ, ինչպիսիք են գավաթները, փողերը, հանրային ճանաչումը կամ գովեստները:

Ներքին դրդապատճառը շարժառիթ է, որն առաջանում է մարդու մեջ, օրինակ բարդ խաչբար լուծել բացառապես խնդիր լուծելու անձնական հաճույքի համար:

Մոտիվացիայի համար շատ տարբեր կիրառություններ կան: Այն ծառայում է որպես առաջնորդող ուժ մարդկային ողջ վարքի համար, բայց հասկանալով, թե ինչպես է այն գործում և ինչ գործոններ կարող են ազդել դրա վրա, կարող են կարևոր լինել մի շարք առումներով:

Շարունակել կարդալ “Մոտիվացիա”
Լանդշաֆտագիտություն

Նոր համաշխարհային բնապահպանական ռազմավարությունը

Քսաներորդ դարի երկրորդ կեսից մարդկությունը գիտակցեց, որ երկիր մոլորակը էկոլոգիական ճգնաժամի վտանգի մեջ է, այդ վտանգը կանխելու համար մարդիկ որոշեցին միավորել ջանքերը և ստեղծել բնապահպանական համաշխարհային միասնական ռազմավարություն։ Այդպիսի ռազմավարություն մշակելու աշխատանքներին ձեռնամուխ եղան Բնության և բնական ռեսուրսների պահպանության միջազգային միությունը (ԲՊՄՄ), ՅՈՒՆԵՊ-ը և Բնական ռեսուրսների օգտագործման միությունը (ԲՌՕՄ):
 1992 թ. ամռանը Ռիո դե Ժանրիոյում կայացավ բարձր մակարդակի միջազգային կոնֆերանս` նվիրված մեր մոլորակի բնության պահպանության համաշխարհային ռազմավարությանը: Կոնֆերանսն ընդունեց «Օրակարգ 21-րդ դարի համար»    անունով մի ծավալուն փաստաթուղթ, որը ամբողջ մարդկության համար բնապահպանական գործունեության մի հսկայական ծրագիր է: Այնտեղ տրված են բնապահպանական քաղաքականության գլխավոր ուղղությունները և նոր համաշխարհային ռազմավարությունը այդ բնագավառում: Նոր համաշխարհային ռազմավարության համաձայն պետք է արմատապես փոխվի մարդկանց վերաբերմունքը տնտեսության զարգացման և տնտեսական խնդիրների լուծման ուղիների ու միջոցների նկատմամբ:

Առողջագիտություն

Տուբերկուլոզ

Տուբերկուլոզը հիմնականում ախտահարում է թոքերը, սակայն կարող է տեղակայվել նաև այլ օրգաններում:

Բարեբախտաբար միշտ չէ, որ օրգանիզմի վարակումը միկոբակտերիաներով բերում է տուբերկուլոզ հիվանդության առաջացման։ Ձեր իմունային համակարգը սովորաբար կարողանում է կանխարգելել հիվանդության զարգացմանը: Այս առումով, որպեսզի տուբերկուլոզը կլինիկապես ի հայտ գա, կարևոր նշանակություն ունեն կյանքի անբարենպաստ պայմանները և օրգանիզմի դիմադրողականության անկումը։ Մասնավորապես, վարակվելուց հետո տուբերկուլոզը որպես ակտիվ հիվանդություն դրսևորվելուն նպաստում են թերսնուցումը, երկարատև ֆիզիկական և հուզահոգեկան լարվածությունը կամ որոշ քրոնիկ հիվանդությունները (շաքարային դիաբետ, քրոնիկ ալկոհոլիզմ և այլն):

Շարունակել կարդալ “Տուբերկուլոզ”
Առողջագիտություն

Առցանց հեռավար շաբաթ | Առողջագիտություն

առաջադրանքներ

.կազմեք ուսումնական նյութ,թե ինչ բան է ալերգիան, ինչպես է դրսևորվում, ինչպիսին է ժամանակակից վիճակագրությունը

կազմեք գործողությունների շղթա ուղեցույց` կենդանիների, մասնավորապես շների, կատուների կծած և օձերի, կարիճների խայթած վերքերի ժամանակ

Օձերի Խայթոցներ

Օձերի մեծ մասը մարդկանց համար վտանգավոր չէ:

Թունավոր են միայն աշխարհի օձերի 15%-ը: Հայաստանը հարուստ է օձատեսակներով, որոնց քանակը հասնում է 22-ի: Այդ 22 տեսակից թունավոր են միայն 4-ը` գյուրզա, հայկական իժ, Դարևսկու իժ և լեռնատափաստանային իժ: Հայաստանի ոչ թունավոր օձերը քանակով ավելի շատ են քան թունավոր օձերը: Ոչ թունավոր օձերից են՝ ջրային օձ, կատվաօձ, մողեսակեր օձ, Շահմար օձ և այլն: Այսպիսով, հանրապետությունում հանդիպող 6 օձերից 5-ը ոչ թունավոր են, և հաշվի առնելով, որ թունավոր օձերն ակտիվ են հիմնականում երեկոյան ժամերին, ստացվում է, որ ցերեկը մենք մեծ մասամբ հանդիպում ենք ոչ թունավոր օձերի, և պետք չէ զգուշանալ ամեն պատահած օձից:

Շարունակել կարդալ “Առցանց հեռավար շաբաթ | Առողջագիտություն”
italiano, Uncategorized

29.03.2021 | Italiano

a) Carlo e andato a teatro a vedere un’opera lirica.

b) Gli studenti sono tornati a scuola dopo tre mesi di vacanza.

c) Sei tu stato a Roma?

d) Sono nascato il 20 marzo del 1959.

e) Nel 1967 e morito un grande uomo.

f) Oggi siamo venuti a scuola a piedi.

g) I mieri amici sono partiti ieri l’altro da Bologna.

h) Cosa avete fatto ieri sera? Site Rimasti a casa?

i) E Crescuto Laura in una casa di campagna con tanti animali.

j) Siete Usciti di casa molto presto!

Русский язык, Русский язык 2020-2021

Дистанционное обучение | Русский Язык

Выбираете из списка предложенной литературы любое (любые) произведения. Читаете, готовите пересказ (устный). Письменно анализируете историю, сюжет, характеризуете героев, их поведение, решения. Выписываете неизвестные слова, подбираете к ним синонимы (на русском). Работу публикуете в блоге.

А.С. Пушкин «Пиковая дама»

Молодой человек — немец Германн, военный инженер не играет в карты, но любит наблюдать как другие играют. Однажды от своего друга Томского он узнает о тайны трех счастливых комбенации карт, каторое известна только бабушке Томского, старой графине.

Германн очень хочет узнать эту тайну, по этому он соблазняет воспитанницу графини, которой зовут Лиза. Затем Германн проникает в комнату старухи, которая умирает от сердечного приступа. В тот же вечер герой видит призрак покойной графини во сне. Она раскрывает секрет трех выигрышных карт – это тройка, семерка и туз. В замен раскрытьие тайны графиня требует от Германна обещание жениться на Лизе. Герой соглашается на все условия, но их не выполняет.

Германна повсюду преследует счастливая комбинация карт. Когда в Петербурге появляется миллионер, большой игрок в карты, он решает не упустить шанс. Германн успешно играет два дня, на третий день вместо счастливого туза он по непонятной причине ставит на даму и становится банкротом. Не в силах пережить разорение, Германн сходит с ума.